Elektrische BYD ETM6 van Koninklijke Pot Verhuizingen
Voertuigen

Een verhuisbedrijf met een duurzame visie

Mark Pot is een ambassadeur. Niet alleen voor familiebedrijf Koninklijke Pot Verhuizingen uit Amersfoort, maar ook voor duurzaam ondernemen. Onlangs nam het verhuisbedrijf hun eerste 100% elektrisch aangedreven BYD 7,5 tons bakwagen van Bluekens EV in gebruik. Waarom is hij als DGA een aanjager van emissievrije stadslogistiek? Mark legt het uit.

Mark Pot van Pot Verhuizingen
Mark Pot, DGA van Koninklijke POT Verhuizingen

Als familiebedrijf met een historie die 119 jaar teruggaat, zit het in ons dna ingebakken om de wereld waar mogelijk een stukje beter achter te laten. Om die reden is duurzaamheid heel bewust een onlosmakelijk onderdeel van de kwaliteit die we willen leveren in alles wat we doen.

Binnen vier jaar fossielvrij

Onze ambitie is om fossiele brandstoffen binnen vier jaar volledig uit te bannen in onze complete bedrijfsvoering. Als ondernemers in de logistiek vraagt dat om zorgvuldig afgewogen lange termijn keuzes. Zoals keuzes voor passende logistiek in een veranderende wereld en onze eerder gemaakte keuzes om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen.

De gulden middenweg

De keuze voor de BYD ETM6 bakwagen was zo’n afgewogen keuze. Met een laadvermogen van 30 kuub, zit deze bovendien precies in het midden van andere voertuigen die we hebben rijden met een laadvermogen van 20 of 40 kuub. Dat maakt de BYD multi-inzetbaar in bijvoorbeeld de oude stadscentra van Amersfoort, Utrecht en andere omringende steden. Plekken waar veel van onze klanten zitten, en waar voertuigen met verbrandingsmotoren binnen afzienbare tijd niet meer welkom zijn. Door tijdig te handelen, houden we zelf het stuur in handen.

Pot Verhuizingen BYD in praktijk

Ondernemers als aanjagers van transitie

Als ondernemers hebben we wat mij betreft een relevante rol in het laten slagen van de energietransitie. Ik voel het zelf als een verantwoordelijkheid om de invloed die we hebben optimaal te gebruiken om duurzame oplossingen te zoeken voor soms complexe uitdagingen in onze samenleving. Zo hebben we om ons hele wagenpark emissievrij te maken meer laadcapaciteit nodig dan we op dit moment kunnen krijgen. Om die reden heb ik gekeken of waterstof naast elektriciteit een werkbaar alternatief is.

Kip-en-ei-verhaal

Qua uitstoot is het dat absoluut, maar ook daar liep ik voor ons bedrijf tegen praktische problemen aan. Autofabrikanten gaven aan nauwelijks voertuigen op waterstof te bouwen omdat er nauwelijks tankstations zijn. Tankstations geven aan nauwelijks te investeren in waterstof omdat er nauwelijks waterstofvoertuigen zijn. Het bekende kip-en-ei-verhaal, waarin iedereen op elkaar zit te wachten en er ondertussen weinig gebeurt.

Elektrische BYD ETM6 van Koninklijke Pot Verhuizingen
BYD ETM6 bakwagen

Project Fountain Fuel

Om de impasse te doorbreken hebben we het plan opgevat om binnen vijf jaar landelijk 20 tankstations voor waterstof te hebben staan. Dit Fountain Fuel project past heel erg bij onze visie dat we het niet alleen voor onszelf duurzaam ondernemen, maar ook voor anderen. Vanuit diezelfde gedachte heb ik onze elektrische bakwagen op een zaterdag uitgeleend aan mijn bakker die twijfelde of elektrische bestelwagens iets voor hem zijn. Ga het maar ervaren. En maak dan een afgewogen keuze die past bij je onderneming.

De overheid als betrouwbare partner

De rol die we als ondernemers hebben neemt wat mij betreft niet weg dat ook de overheid een cruciale speler is in de energietransitie. In de eerste plaats door een betrouwbare partner te zijn in langetermijntrajecten met hoge investeringen voor bedrijven als de onze. De doorlopende discussie en vooruitgeschoven besluitvorming over C rijbewijzen voor elektrische bestelwagens is een voorbeeld waarin ze wat mij betreft een actievere rol moeten pakken.

Openbaar Ministerie en Kamervragen

Op gemaakte afspraken en gekweekte verwachtingen waar het Openbaar Ministerie voor gaat liggen kan ik lastig een onderneming runnen. En speciaal voor Utrecht hebben we een voertuig aangeschaft dat voldeed aan de voorwaarden om langs de oude grachten te mogen rijden. Kort daarna veranderden de regels. Het maakt dat veel ondernemers op hun hoede zijn, terwijl je ze juist enthousiast wilt maken. In een gesprek met het ministerie heb ik aangegeven dat het soms voelt alsof we eerst spelregels hebben afgesproken, waarna tijdens de wedstrijd ineens de doelpalen worden verzet.

In gesprek blijven in ieders belang

Verandering in planningen, subsidies en regels in Den Haag hebben grote invloed op ondernemingen overal in het land. Ook bij ons. Het uitfaseren van een of twee voertuigen met brandstofmotoren is een jaarlijks onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Voor het eerst sinds ik aan het roer sta, merk ik bij mezelf terughoudendheid. Ik geloof nog steeds in het juiste doen, en daarbij verder kijken dan de getallen onder de streep. Maar als we willen dat de energietransitie een succesverhaal van ons allemaal wordt, moeten we als hoofdrolspelers zorgvuldig omgaan met elkaars belangen. En met elkaar in gesprek blijven om samen de uitdagingen te trotseren die op ons pad komen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze accountmanager.

+31 88 258 38 00