Kosten elektrisch wagenpark
Vragen staat (emissie)vrij

Wat kost de overstap naar een elektrisch bedrijfswagenpark?

Is er eigenlijk budget om de overstap naar emissievrij rijden te maken? Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die je jezelf stelt, aan het begin van zo’n belangrijke verandering. In dit artikel geven we je meer zicht op de financiële impact die deze ommezwaai betekent.

Belangrijk om sowieso bij stil te staan: de financiële impact hangt natuurlijk voor een belangrijk deel af van of je de wagens least of koopt. Of nog een derde vorm kiest: sale & lease back. Daarnaast zijn er nog heel wat andere punten waarmee je rekening kunt houden. We zetten ze op een rij.

Kilometerkostprijs verandert

Je hebt niet meer te maken met dieselprijzen, maar met de prijzen van elektra. En daarvan lopen de kosten uiteen, omdat er verschillende manieren zijn om de wagens van elektra te voorzien. Als je je eigen laadinfra gebruikt en put uit energie die je zelf vanuit zonnepanelen hebt opgeslagen, hangt daar een ander kostenplaatje aan dan wanneer je bijvoorbeeld van externe laadpalen gebruikmaakt.

Je kunt (weer) de stad in

Emissievrije wagens brengen je waar dieselvoertuigen straks niet meer mogen komen. Grote kans dat je vanaf januari 2027 met je Euro-5 bestelauto de ZE-zone niet meer in komt. Voor home delivery heeft dat bijvoorbeeld een enorme financiële impact. En de investering die deze branche voor een elektrisch wagenpark doet, is uiteindelijk terug te brengen tot een aantal cent per pakket.

Andere aanschafprijs en operationele kosten van voertuigen

Emissievrije voertuigen hebben een andere prijs dan dieselwagens. Een hogere, meestal. Maar de positieve kant is dat er veel regelingen zijn waarvan je gebruik kunt maken. Aanschafsubsidies, milieuinvesteringsaftrek, HBE’s: genoeg kansen om de daadwerkelijke kosten flink omlaag te brengen.

Specialistisch onderhoud en beheer

De aandrijving van elektrische voertuigen is anders, dus voor onderhoud heb je een specialist nodig. Dat geldt ook voor het beheer ervan. Want alleen op die manier kun je hoge uptime garanderen die nodig is voor jouw dienstverlening. Dit betekent overigens niet dat de fleetmanager van dienst plaats moet maken voor iemand anders. Eerder dat aanvullende kennis en ervaring nodig is. En omdat het om elektra gaat, is een NEN 3140-certificering wenselijk voor wie veilig wil werken.

Emissievrij doet veel goeds voor je imago

Voor je klanten is jouw emissievrije bedrijfswagen hún groene keuze. Het geeft hen een goed gevoel dat zij op die manier iets bijdragen aan een betere wereld, zonder dat ze er veel moeite voor hoeven doen. Dit goede gevoel straalt ongetwijfeld af op je imago. Dus nog los van financiële impact, breng je ook iets teweeg op andere vlakken.

Laat het je voorrekenen

Wil je de financiële impact van een overstap naar emissievrije bedrijfswagens tot in detail berekenen? Dat kan een specialist zeker voor je doen. Laat eens iemand meekijken, dan krijg je grip op het totaalplaatje.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze accountmanager.

+31 88 258 38 00