Fleet
Nieuws

Vooruitblik Prinsjesdag: update over verduurzaming in logistiek

6 september 2023 | Ieder jaar is het weer een spannend moment: Prinsjesdag. Want dat is óók het moment waarop budgetten voor verduurzaming openbaar gemaakt worden. Wat zijn de overheidsplannen die aan deze budgetten hangen en wat merk je ervan (of heb je eraan) in de logistieke sector? We blikken vooruit en zetten op een rij wat nu al bekend is.

In haar kamerbrief van eind augustus spreekt Staatssecretaris Heijnen (IenW) over ‘een pakket van normerende, beprijzende en stimulerende maatregelen’ (p. 18 van de kamerbrief) waarmee de overheid nadrukkelijk de ingroei van emissievrije auto’s wil bereiken. Laten we allereerst eens inzoomen op de maatregelen die dit met zich meebrengt.

1. Striktere regels voor uitstoot

Mobiliteit is de op twee na grootste CO₂-uitstoter. Daarom is in het klimaatakkoord opgenomen dat in 2030 115.000 bestelauto’s emissievrij moeten zijn. Ook heeft de overheid vastgelegd dat er in 2030 16.000 emissievrije vrachtwagens rijden, terwijl dat er nu nog geen 1.000 zijn. Striktere regels die daarom aangekondigd zijn:

  • Zero-emissiezones in 30 to 40 steden (per 2025)
  • Aangescherpte CO₂-normen voor vrachtwagens
  • Vrachtwagenheffing, met tariefdifferentiatie op basis van CO₂-emissieklasse en terugsluis van de netto-brengsten in de sector

Hoe dit er precies uit gaat zien, is nog niet in alle gevallen uitgekristalliseerd. Maar dát de logistiek ermee te maken gaat krijgen is duidelijk. Een goed voorbereid wagenpark telt voor twee. En er zijn genoeg regelingen die je daarbij helpen, zul je hieronder zien.

2. Subsidies en regelingen

SEBA voor lichte bedrijfswagens- 2024 voorlopig laatste ronde

Wat we nu weten is dat in 2024 de SEBA voor het laatst wordt vrijgegeven. Op 9 januari kun je hem aanvragen. Goed om te weten: er gelden nieuwe regels. De subsidiepercentages voor grotere ondernemingen worden verlaagd van 40 naar 30 procent. Het precieze budget is nog niet duidelijk. Zorg er in ieder geval voor dat je tegen die tijd je SEBA-aanvraag goed voorbereidt, dan heb je meer kans op deze gewilde subsidie.

AanZET voor vrachtwagens wordt heropend

Als je vorig jaar of het jaar ervoor naast deze subsidie greep, heb je in 2024 weer een kans. Waarschijnlijk opent de inschrijving op 30 januari. In de voorbereiding daarop kun je tot 26 september reageren op wijzigingen die sinds vorig jaar gedaan zijn, via Overheid.nl. AanZET is al twee keer op de eerste dag overschreven, dus zorg ervoor dat je een niet-definitieve koopovereenkomst hebt klaarstaan voor de openingsdatum.

Bpm-vrijstelling voor emissievrije bedrijfswagens

Per 1 januari 2025 vervalt de vrijstelling voor bestelauto’s die rijden op fossiele brandstof. Daardoor wordt de gemiddelde aankoopprijs van een diesel zo’n 11.500 euro duurder, wat emissievrije wagens financieel aantrekkelijker maakt. Meer informatie hierover lees je in ons artikel over bpm-vrijstelling.

Laadinfrastructuur

Er lopen verschillende overheidsprojecten om de laadinfrastructuur uit te breiden.

  • Er wordt gesproken over een subsidie voor laadinfrastructuur. Het is alleen nog onduidelijk of die er gaat komen en voor welk type laadinfra dit van toepassing zal zijn.
  • De overheid onderzoekt uitbreiding van het openbaar (snel)laadpaalnetwerk voor trucks. Netcongestie is een bepalende factor hier, het netwerk mag niet overbelast raken. Daarom is een van de doelen dat zestig procent van de laadsessies via dit netwerk slim is, dus niet op een piekmoment of bij beperkt aanbod in het stroomnetwerk.

Tip: CO₂-prestaties meten en analyseren

Eerder stipten we aan dat de CO₂-normen voor vrachtwagens aangescherpt worden. Mogelijk wordt het daardoor noodzakelijk om de CO₂-uitstoot van je bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen. Er zijn al tools beschikbaar om dit te vergemakkelijken. BigMile is een voorbeeld daarvan, het doet een complete CO₂-meting, inclusief vervoerde eenheden, per klant en per modaliteit.

Laten we samen de eerste stap zetten

Er is heel wat gaande rond de verduurzaming van logistiek, blijkt maar weer. Daardoor kan de overstap nogal een drempel zijn. Logisch ook, dat doe je niet van de een op andere dag. Maar een beginnetje maken wél. Denk groots en start klein. Plan bijvoorbeeld eens een kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs, dat geeft je ongetwijfeld positieve energie.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze accountmanager.

+31 88 258 38 00