Project Elis Zaandam Energiescan
Blog

De 6 voordelen

Dankzij onze unieke 360° aanpak bieden we je zes sterke voordelen:

1 – Duurzaamheid bewijzen

Er zijn verschillende redenen om emissievrij te willen rijden. Het kan onderdeel zijn van het MVO-beleid van een organisatie, maar het kan ook helpen bij het verkrijgen van een aanbesteding. Hoe dan ook zijn emissievrije voertuigen direct zichtbaar bewijs dat je bijdraagt aan CO2-reductie.

2 – Voorbereiding op een emissievrije toekomst met emissievrije zones

Vanaf 1 januari 2025 zijn er in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Groningen emissievrije zones. Het is dus niet meer de vraag wanneer organisaties de transitie naar zero emissie moeten ingaan, maar op welke manier dat plaatsvindt. We ondersteunen en adviseren bij het maken van de keuzes en vervolgens kunnen we de implementatie volledig uitvoeren.

3 – Inzetbaarheid van de vloot verhogen

Door specialistische kennis van elektrische voertuigen en ons intelligente softwaresysteem verlagen we de down-time van elektrische wagenparken en houden we elektrische voertuigen optimaal inzetbaar. Sterker nog: onze uitgangspunt is up-time garantie. We anticiperen op mogelijke scenario’s en doen alles om onze opdrachtgevers efficiënt en duurzaam te laten ondernemen. We monitoren de voertuigen non-stop en bij calamiteiten grijpen we direct adequaat in.

4 – Operationele kosten van voertuigen verlagen

Door preventief te handelen in onderhoud en slim te repareren, houden we de operationele kosten van voertuigen laag. We weten precies waar en op welk moment eventuele kosten aan voertuigen ontstaan. Een bandenwissel of ander regulier onderhoud plannen we slim en efficiënt in zodat de operatie daar geen hinder van ondervindt en de kosten inzichtelijk en zo beperkt mogelijk zijn.

5 – Fiscaal voordeel

Emissievrije voertuigen verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is een belangrijk voordeel, maar ook de fiscale aspecten tellen mee. Dankzij emissievrij rijden kunnen organisaties voordelen krijgen. Denk daarbij aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarnaast maken organisaties die emissievrij rijden meer kans op aanbestedingen.

6 – Veiligheid van chauffeurs en de leefomgeving verhogen

In de keuze voor voertuigen kiezen we bewust voor emissievrij. Dat is het minste wat we kunnen doen om onze leefomgeving te verbeteren. Daarnaast vinden we het belangrijk om veiligheid integraal onderdeel te maken van de aanpak. Steden worden steeds voller, waardoor de veiligheid onder druk staat. Door voertuigen slim in te richten verhogen we de veiligheid van chauffeurs en de mensen om hen heen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze accountmanager.

+31 88 258 38 00