Logistiek 010
Nieuws

Bluekens EV sluit zich aan bij Logistiek 010

Toegankelijke begeleiding elektrische bedrijfswagens en EV-oplossingen

Breda, 24-11-2022

Vandaag maakt Bluekens EV bekend dat zij zich hebben aangesloten bij het Convenant ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) van de gemeente Rotterdam en ondernemers uit de (logistieke) sector. De Bredase emissievrije stadslogistiek expert zal de gemeente Rotterdam begeleiden en adviseren op weg naar verduurzaming van de stad en wordt daarmee onderdeel van de community Logistiek 010. Ook Rotterdamse ondernemers kunnen aanspraak maken op advies en begeleiding.

In zes stappen naar uitstootvrije stadslogistiek

Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) beschrijft hoe Rotterdam in 2025 wil komen tot uitstootvrije stadslogistiek in de binnenstad. Het gezamenlijke doel van overheid en bedrijfsleven is de luchtkwaliteit verbeteren, de binnenstad bereikbaar houden en de CO2-uitstoot verminderen. Bluekens EV heeft hierin een adviesfunctie en stelt elektrische voertuigen beschikbaar voor tests.

Gert-Jan Jonker, Bluekens EV: “Ik ben er trots op dat wij deelgenoot zijn van Convenant ZES. Wij hebben veel ervaring op het gebied van emissievrije stadslogistiek en kunnen over alle facetten meedenken, plannen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Wij kijken ernaar uit om Rotterdam samen meer emissievrije te maken de komende jaren.”

Convenantpartner

Het Convenant ZES loopt tot ten minste 2030. Bluekens EV werkt in die periode samen met de gemeente Rotterdam en de andere convenantpartners aan het begeleiden en adviseren van ondernemers in en rondom Rotterdam bij de keuze voor emissievrije voertuigen. Ook zullen zij ondernemers informeren over de ZES-zone en de urgentie om over te stappen. Daarnaast stelt Bluekens emissievrije voertuigen en laadpassen beschikbaar, zodat Rotterdamse ondernemers elektrisch vervoer kunnen uitproberen.

Bluekens EV zal de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling van laadinfra op Rotterdamse bedrijfslocaties middels een energiescan, de aanschaf en implementatie van laadpalen begeleiden en de inzetbaarheid van emissievrije wagenparken optimaliseren door kennis en ervaring te delen. De gemeente Rotterdam biedt als proef tien energiescans aan ondernemers met een complexe uitdaging op het gebied van elektrische voertuigen laden aan. Dit loopt via het Ecostars traject.

Jan Robbert Albrechts, coördinator goederenvervoer, gemeente Rotterdam: “Bluekens EV is met hun expertise op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur en met hun brede netwerk een mooie aanvulling op het Convenant ZES. We kijken uit naar de samenwerking!”

Energiescan

De Energiescan van Bluekens EV is een locatiescan waarbij in kaart wordt gebracht welke energievoorziening voorhanden is en in hoeverre deze kan worden ontwikkeld voor toekomstige behoeften.

Een benodigde uitbreiding van de stroomaansluiting voor het laden van elektrische voertuigen is soms nodig, maar niet altijd te realiseren. Een energiescan maakt dit inzichtelijk. Er wordt gekeken naar het eigen verbruik en de mogelijkheden voor de gewenste implementatie van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

De impact van mobiliteit

Als het gaat om een gezonde, aantrekkelijke en schone stad speelt mobiliteit een belangrijke rol in Rotterdam. Mobiliteit en transport veroorzaken een derde van de CO2-uitstoot en ongeveer een kwart van de luchtverontreiniging. Daarvan veroorzaakt stadslogistiek een groot deel van de vieze lucht en heeft het een behoorlijke CO2-footprint vergeleken met personenauto’s. Tot slot zorgt het ook voor geluidsoverlast wat effect heeft op de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd is mobiliteit en transport ook nodig in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de Rotterdam te wonen en te werken.

Zes stappen voor schonere lucht en CO2-reductie

Om de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren en de CO2 uitstoot te verminderen, werken gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven sinds 2014 samen aan efficiënte en schone stadslogistiek. In juli 2019 heeft het college het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vastgesteld. Stappen om in 2025 te komen tot een zero emissie zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in de binnenstad van Rotterdam.

In deze ZES-zone wordt het aantal ritten verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van een hub aan de rand van de stad en zijn de voertuigen volledig uitstootvrij. Het Stappenplan ZES laat in zes stappen zien hoe gemeente en bedrijfsleven hun doelstelling willen halen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze accountmanager.

+31 88 258 38 00